Jedním z důležitých faktorů pro nastavení vaší duchovní cesty je Vaše energie v době početí – tzv. prenatální. Dalším bodem je Váš den narození v daném znamení. Každé znamení v určitém roce má svoji energii, která osobu ochraňuje a dává ji osobitou vnitřní sílu. Každý, kdo má ve „vínku“dar intuice, vizionářství nebo prorockých snů, má „povinnost“ jej rozvíjet a na sobě pracovat.
Shora na nás „dohlíží“, zda plníme předem určenou životní cestu – tedy naše poslání.
Pokud tak nečiníme a na sobě nepracujeme , máme v životě spoustu překážek, problémů apod. Týká se to určitých životních etap – oblastí. Např.máme problémy se vztahy, zdravím, s financemi atd. Učí nás vnímat čas a prostor vycházející z filozofie harmonického soužití s přírodou, s Matkou Zemí.
Proslulé datum 21.12.2012 znamená pro Maye počátek pátého, 5200 let trvajícího cyklu zvaného Job Ajaw neboli Páté Slunce.Tímto datem nastává významná změna vědomí. Lidé se mají zamyslet na svém způsobu žití, které priority uznávají. Toto nové období – období „Zlatého věku“ má být obdobím porozumění, míru, harmonie a moudrosti.
Duchovní cestu si ještě ověřuji pomocí orákula – Andělské mapy. Napojím se na dotyčnou osobu a na základě její energii dostanu odpověď na danou otázku, kterou má dotyčná osoba v tomto nejbližším období řešit.
Je mi smutno, když vidím, jak je lidstvo rozpolceno v pohledu na svět, na člověka, na smysl života a osud.
Západní kultura našla svou odpověď v materialistickém uvažování,
kdežto východní kultura se odvíjí od přirozeného myšlení.
(DON  ISIDRO, mayský mudrc)