TŘETÍ ČAKRA
Čakra solar plexu je sídlem nižších emocí – hněvu, strachu, viny, žárlivosti, sobectví a nezdravých tužeb. Nalézá se přímo pod hrudní kostí, těsně nad žaludkem a jen několik centimetrů od srdce.
Tato čakra představuje centrum spojené nejtěsněji s emocionálním tělem a astrální rovinou. Představuje naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu i tělu fyzickému a udržuje ho.
Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu k světským věcem a ostatním lidem. Je to oblast, z níž vychází z našeho těla emoční energie. Odsud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie a také schopnost trvalých citových vazeb.
Je to sídlo osobnosti. Vitální hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány a transformovány do vyšších energií. Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět.
Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřena, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni.

Mezi nebem a zemí

Harmonizujte svou energii. Jste někdy plni energie, a jindy padáte únavou, bolí Vás hlava a záda?
Východní filozofie má vysvětlení – ČAKRY.
čakry1ČAKRY jsou důležitá energetická centra v těle, ovlivňují různé aspekty našeho života. Představují naše psychické,emocionální,mentální a duchovní JÁ. Je jich celkem 7 – základní čakry. Jsou to energetické víry, které pohlcují vesmírnou energii (ki,chi nebo pránu), mění ji na dílčí části a pak ji energetickými drahami zvanými „nádí“ posílají do nervového systému, endokrinních žláz a krve odkud je tělo vyživováno.
Z neurologického hlediska představují čakry nervové pleteně vycházející z páteřního kanálu a endokrinních žláz, které se spojují s vnitřními orgány. Čakry 2, 3, 4, 5 a 6 se otevírají vpředu i vzadu. Jsou tedy párové. 1. a 7. čakra jsou nepárové.

Sedm hlavních čaker
1. kořenová – dává životní sílu, plodnost, podporuje vůli k životu, přežití
2. sakrální – posiluje vitalitu, sebeúctu, zjemňuje city,radost ze života
3. solar plexus – podporuje výkonnost, dominanci, sílu
4. srdeční – znamená lásku, sebelásku, klid, důvěru, soucit
5. krční – podporuje komunikaci, sebevyjádření, kreativitu, smysl pro odpovědnost
6. čakra třetího oka – posiluje vnitřní představivost, porozumění, inspiraci, kontrolu myšlení, meditaci
7. korunní čakra – se podílí na rozšířeném vědomí, moudrosti, intuici, spojení s vyšším JÁ, duchovní uvědomění

Všech sedm čaker se otevírá, aby energie z aury mohla proudit dovnitř i ven. Každá čakra má svoji energetickou vibraci. Pokud je její vibrační kmitočet zablokován nebo čakra rotuje špatným směrem,rovnováha je v ní narušena. To se projevuje tím, že naše těla jsou ztuhlá, ráno se nám nechce vstávat, nejsme dostatečně odpočatí, snadno se necháme zmanipulovat, vyvést z rovnováhy. Pokud ze strachu potlačujeme své city, jednání, ovlivní to naše éterické a fyzické tělo, které si vytvoří v tkáních bariéru.
Je tedy důležité, aby energie v našem těle neustále proudila. Tok energie můžeme zvýšit harmonizací svých energetických center – čaker.
Při harmonizaci čaker si lehněte na záda, nohy mírně od sebe, pak asi na 3–5 minut dlaně na energetická centra, která chcete posílit. Korunní, sedmá čakra posílení nepotřebuje – během cvičení se jí nedotýkejte. Položte ruce tak, aby jedna se dotýkala čela – šestá čakra a druhá stydké kosti (první čakra) – dojde k vyrovnání energie hlavy a nižších částí těla.  Pak položíme dlaň na krk – pátá čakra a druhou dlaň na břicho, těsně pod pupík (harmonizujete tak emoce, s oblastí sebevyjádření a komunikace).
Položte jednu dlaň doprostřed hrudníku – čtvrtá čakra a druhou na solar plexus – třetí čakra. Srdce znamená lásku a soucit, solar plexus sílu a vyrovnanost. Jsou-li tato centra energeticky harmonizovaná, budete dělat správná rozhodnutí s láskou a porozuměním.
Jednu dlaň položte na břicho do oblasti pupíku (druhá čakra) a další dlaň položte na čelo (šestá čakra). Tím se zrelaxujete, odpoutáte se od myšlenek a pocitů.
Po zharmonizování všech čaker se protáhněte, promněte prsty na rukou a nohou, uvolněte obličej – vraťte se ke skutečnému vědomí. Po harmonizaci čaker pocítíte radost, vnitřní klid a příval nové energie.
Harmonizaci čaker můžeme provádět i pomocí čakrových svící. Svíce jsou ručně vyrobeny v bavlněného plátna, včelího vosku a šalvěje (všechny složky mají protizánětlivé účinky). Při použití svící se uvolňují energetické bloky a tím se startuje samoléčebná schopnost organismu, uvolňuje se vnitřní léčivá energie, která byla zablokovaná. Po přiložení svíce na tělo se vytvoří podtlak, který vytáhne negativní energii a uvolní blokádu daného místa. Tento postup nemá vedlejší účinky, čerpá z vědomostí tisíciletí a dá se používat bez ohledu na věk či pohlaví. Podrobné informace o čakrových, tělových a ušních svících najdete zde.

Aura

Běžná definice aury zní přibližně takto: Vědci souhlasí s tím, že každá osoba, místo či zvíře mají určité, duze podobné energetické pole nazývané aura, jež pulzuje kolem hmotného těla. U lidí je aura změřitelným elektromagnetickým polem okolo vaší kůže, které může v závislosti na vašem emočním a zdravotním stavu sahat i deset metrů od vašeho těla. Mezi vrcholem vaší hlavy a spodním koncem páteře se nachází elektrický potenciál přibližně 400 voltů tvořící součást elektromagnetického pole vašeho těla. Vrstvy vaší aury neustále vysílají zprávy do mozku. Vaše aura je spojena s fyzickým tělem sedmi energetickými centry těla zvanými čakry (sanskrtský výraz pro „kolo světla“). Spolu s životní sílou známou jako čchi (kosmická energie) zajišťují aura a čakry celkovou vyváženost organismu a dobré zdraví.
Život je plný posouvání se od jednoho procesu k druhému. Naše „skutečné“ tělo není z masa a kostí, ale jde prostě o strukturní průmět světelného těla (nic jiného v tom není). Je-li to pravda, pak je světelné tělo vaší primární energií, nikoliv jejím druhotným následkem. To znamená, že „skutečné“ hojení či přeměna čehokoliv na světě (lidí, zvířat, rostlin, brouků, ) musí nejprve proběhnout na aurálním těle, které poté přeorganizuje fyzické tělo a to, jakmile se změna projeví, něco vytvoří, zničí či opraví. Takové změny vznikají myšlením (světlem).
Stejně jako fyzické tělo během dne přitahuje všechny možné druhy parazitů, tak i vaše aurální tělo zachycuje nežádoucí druhy energie – uvědomte si, že fyzické tělo je replikací těla aurálního. Co se děje s jedním, děje se i s druhým; stejně jako máme hmotné nástroje na očištění fyzického těla, máme také energetické nástroje k očistě aurálního těla: myšlení, světlo a zvuk. Tyto nástroje jsou vzájemně zastupitelné a mohou ovlivnit jak aurální, tak fyzické tělo. Co se stane, když přesuneme své hlavní zaměření od fyzického těla k aurálnímu? Strávíte-li příští týden soustředěním se na aurální pole místo na hmotné předměty, co myslíte, že se stane? Toto je vaše první kontemplační cvičení v této lekci.
Máte-li zkušenosti s provozováním magie, snažte se při něm mít tuto myšlenku stále na paměti. Jakmile jste strávili nějaký čas zaměřováním se na aurální pole jako na to hlavní, změňte pohled a vnímejte fyzické a aurální tělo jako vyvážený celek. Jak provést tuto změnu pohledu? Mohlo by to být tak, že čakerní body (sedm hlavních a dvacet jedna vedlejších) jsou objektivy, skrze něž je hmotné tělo ve skutečnosti promítáno?

Z tohoto pohledu – důvodu je třeba provádět očistu.Tak, jak je u nás samozřejmostí se každý den mýt – provádět hygienickou očistu těla, je nezbytná i duchovní očista. Tu provádíme například meditací: uvedeme se do klidu, vnímáme svůj dech a prožitky, které nám přicházejí. Možná uslyšíme i channelingy (hlasy), které nám mají sdělit určité věci, pro nás prospěšné. Dochází ke sjednocování těla, mysli a ducha.

Meditace a příprava k meditaci.
Před meditací je velmi důležité protahování. Je velmi dobré se ráno po probuzení, během den i před spaním pořádně protáhnout – dochází ke sjednocení vašeho těla a vašeho JÁ. Připravuje vás na asimilaci nových poznání a uvolňuje zablokovanou energii.
Dnes si povíme o BAREVNÉ MEDITACI.
Jste někdy nervózní, nesoustředění? Je to příznak toho, že vaše nervy nemají dostatek některé frekvence denního světla. Pohodlně se posaďte, uvolněte , zhluboka dýchejte a představujte si, že nervová zakončení v celém těle jsou naplněna červeným světlem a láskou, potom oranžovým, žlutým, zeleným, modrým, fialovým a nakonec zářivým denním světlem. Možná zjistíte, že některá barva proudí do vašich nervů intenzivněji než barvy ostatní – to je signál, že jste této barvy měli nedostatek.
Dále můžete i během dne si tyto barvy vizualizovat – představovat, nebo se na jednotlivé barvy dívat.
Posílám pohled na očistnou mandalku.
Zadívejte se v krátkém meditačním soustředění na tuto kresbu.
Tyto vysoce duchovní barvy – bílá a fialová – nám pomáhají vynést na světlo všechno dobro a lásku, kterou v sobě uchováváme.
Začněme je všichni používat ve vztahu k sobě, k jiným, k naší planetě a celému vesmíru.