Dýchání do srdečního centra
Nadechněte se prosím, na pár vteřin zadržte dech a ciťte, že dech, který představuje životní energii, zadržujete ve svém srdečním centru. To vám pomůže rozvinout vaši vnitřní meditační schopnost.
Uvědomování si dechu
Když usedáte k meditaci, snažte se dýchat tak pomalu a tiše, jak je to jen možné, takže kdyby vám dal někdo k nosu tenkou nit, ani by se nepohnula. A když vydechujete, pokuste se vydechovat dokonce ještě pomaleji, než jste se nadechovali. Je-li to možné, udělejte mezi koncem výdechu a začátkem nádechu krátkou přestávku. Pokud to dokážete, na několik vteřin zadržte dech. Ale je-li to obtížné, nedělejte to. Nikdy během meditace nedělejte nic, co by pro vás bylo fyzicky nepohodlné.
Vdechování míru a radosti
První věc, na kterou musíte myslet při provádění dechového cvičení, je čistota. Dokážete-li při nádechu cítit, že dech přichází přímo od Boha, z Čistoty samé, váš dech může být snadno pročištěn. Poté se při každém nádechu snažte cítit, že do svého těla přinášíte nekonečný mír. Opakem míru je neklid. Když vydechujete, pokuste se cítit, že se zbavujete neklidu ze svého nitra i neklidu, který vidíte všude kolem sebe. Budete-li dýchat tímto způsobem, zjistíte, že vás neklid opouští. Když toto několikrát vyzkoušíte, snažte se prosím cítit, že vdechujete sílu z vesmíru, a při výdechu ciťte, jak z vašeho těla odchází strach. Poté, co toto několikrát zopakujete, se pokuste cítit, že vdechujete nekonečnou radost a vydechujete smutek, trápení a malomyslnost.