Magie čísel patří mezi nejstarší okultní vědy. Den, měsíc, rok narození, ale i písmena našeho jména vytvářejí dohromady různě laděnou energií našeho osudu. Každý z vás ve svém životě měl určitě pocit, že některé roky jsou jako labyrint, z kterého není možné uniknout. Je to spojeno s vibrační energií čísel – osobní roční vibrace, které si vypočítáte podle roku data, o který se zajímáte: např. vaše datum narození je 15.3. 1970.

15.3. 2012 – osobní roční vibrace v letošním roce je číslo: 1+5+3+2+0+1+2=14= 1+4 = 5

Svoboda je pro člověka v průběhu vibrace pětky velmi důležitá, a to platí jak pro svobodu myšlení – možnost zkoumat vlastní myšlenky bez přílišného vlivu a tlaku zvenčí – tak pro fyzickou volnost pohybu. Člověk cítí potřebu vyjít do přírody a být občas chvilku sám se svým sněním, ale zároveň má také potřebu společenských kontaktů, styků s lidmi a přátelství.
Vibrace pětky nás učí přistupovat ke změnám odpovědně.
Životní číslo zjistíme součtem všech čísel : 1+5+3+1+9+7+0 = 26 = 2+6 =8. Dříve jsem se setkala jen s konečným součtovým číslem 8, což znamená materiální a fyzickou karmu. Tato osoba touží po moci a penězích. Má dobré řídící a organizační schopnosti. Je houževnatá, vytrvalá, ale konzervativní. Pro tuto osobu je důležité pochopit rovnováhu v životní existenci. Je třeba pochopit příčiny a následky. Je třeba udržet v rovnováze dávání a braní, materiální majetek nepřinese klid, ani uspokojení, pokud nebude ku prospěchu ostatním. Nyní již vím,že je důležité se zabývat i energií čísel 2 a 6 – což mi říká, že tato osoba ve svém životě bude řešit vztahy v rodině apod. Pozor na zneužívání moci, které může mít vážné důsledky, útočnost, tvrdost, nesnášenlivost a netrpělivost. Je dobré naučit se čekat na úspěch, jinak vzniká riziko značných neúspěchů. Nikdy neztrácet ze zřetele smysl pro slušnost a úctu k druhým, jinak hrozí finanční nebo právní problémy. Má o sobě vysoké mínění a je vybíravá, náladová. Nehody nebo problémy se zdravím mohou být brzdou v rozvoji.

Čísla a zdraví
Nemoc je odraz našeho nitra myšlenek, tj. konání, emocí a myšlenek na našem fyzickém těle.Je to upozornění na náš přístup k životu, k sobě ,ale i k druhým. Pro naše tělo je důležitá životospráva,hygiena,atd. Je nutné se vyvarovat stresu, závisti, strachu, smutku, nenávisti..Dále nás ovlivňuje karma – přenos z minulých životů. Osoba narozená 15.3. 1970 má ve své mřížce dvě „jedničky“, což znamená, že dovede vyjádřit svůj cit a pocity slovy, při hovoru ji nepřerušujte, neboť buď vybuchne, nebo se uzavře do sebe. Jaké zdravotní potíže nejčastěji ovlivňují tuto osobu? Astma, alergie, problém dýchacích cest. Prospěje pobyt na čerstvém vzduchu – v přírodě, tvůrčí činnost, sport apod.

1-5-9 rovina ODHODLÁNÍ

Vrozená podnikavost, aktivita, tvrdohlavost, umíněnost, nic nestojí v cestě před dosažením toho, po čem touží. Pokud jsou v mřížce dvě 1 je u této osoby zvýšená citlivost.

Jak nás ovlivní naše jméno? Ke každému písmenu je přiřazena určitá číslice s odpovídající vibrací.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 např.: S I L V I E
1 9 3 4 9 5 = 31 = 4 …………………… vibrace jména 4
Silvie je žena se silnou vůlí, smyslem pro řád a pravidelnost. Nevyhýbá se ani nepříjemnému, ale na venek působí průměrně a nevýrazně. Ke všemu se staví zodpovědně a každá její práce je jakoby projektem, který systematicky realizuje. Skvěle ovládá své emoce, ale těžce snáší soupeření, pak se u ní objevuje závist hraničící s nenávistí a touhou po odplatě.

Pokud budete mít zájem o sestavení numerologického rozboru  – NAPIŠTE MI.
V rozboru jsou popsány jaké energie Vám přináší jednotlivá čísla, číslo dne, měsíce, roku, životní číslo a dále energie čísel v numerologické tabulce a jejich kombinace. Vlastnosti uváděné v rozboru máte dané do vínku při narození – při prvním nadechnutí.