Andělé pracují skrze srdce. Pomáhají nám a vedou nás ve všech možných směrech. Vyhlazují naše cesty a odpovídají na naše prosby. Každý z nás má svého Anděla Strážného – ochránce. Můžeme si jeho jméno zjistit kyvadlem, automatickou kresbou nebo jméno uslyšíme při meditaci. Také můžeme mít za svého ochránce – průvodce duchovní cestou I někoho blízkého z rodiny,který již není mezi námi. Opravdu to funguje.Najednou k vám přicházejí  řešení v podobě snů, vizí – říkáme tomu „šestý smysl“ a ihned víme co se děje, jak danou situaci řešit, kam se zajet podívat, kterou knihu si koupit apod.
Během terapeutického sezení s klienty dostávám prostřednictvím Andělů Strážných rady, jak pracovat s klientem, kterou terapii zvolit, aby mu co nejvíce pomohla v řešení jeho problému.
Andělé se dívají na naše životní situace z jiného pohledu než my, smrtelní lidé. Učí nás, jak používat a rozvíjet naše duchovní smysly, opatrují nás a chrání.
Andělé můžeme zavolat v kteroukoliv denní i noční hodinu. Žádný problém nevnímají jako malicherný.

Jednorožci jsou éterické bytosti, koně, kteří vzestoupili do sedmé dimenze, tzv. sedmého nebe, tedy plně do andělské říše. Byli přítomni v Atlantidě během Zlatého věku, kdy byli všichni schopni se s nimi spojit, stejně jako se spojovali se svými Strážnými Anděly. Naneštěstí, když Atlantida přešla do nízké vibrační frekvence, nádherní jednorožci už pak nebyli schopni přinést svoji energii tak nízko, takže se stáhli a pracují skrze duši.
Znovu se objevili jako reakce na modlitby lidstva o pomoc. A teď, když dostatek lidí pozvedlo své vibrace na dostatečně vysokou úroveň, aby toto bylo možné, se postupně vracejí zpět, aby přinesli osvícení těm, kteří na to jsou připraveni. Jednorožci nás očišťují, jejich poslání je spouštět v nás nevinnost našeho božského já, esenci, kterou jsme měli v momentu, kdy se z nás stala božská jiskra. Připomínají nám, kdo ve skutečnosti opravdu jsme. Stejně jako lidé, se i koně reinkarnují, dokud se nestanou dokonalými bytostmi. V jejich případě se vrací na Zemi znovu a znovu, aby se naučili své lekce, dokud se nestanou bílými koňmi a nevzestoupí ve vzplanutí světla. Pak s námi pracují v jejich spirituálních tělech jako jednorožci.

Příprava k setkání s jednorožcem
Jeden ze způsobů, jak se setkat s vaším jednorožcem, je během meditativní vizualizace, kdy světlo kolem vás je klidné a čisté.Jiná možnost je, protože jednorožci milují míruplná místa v přírodě, dát přednost meditování venku na nějakém tichém místečku, hlavně kde je slyšet zvuk tekoucí vody. Zaposlouchejte se do hudby zpívajících ptáků a šustícího listí. Pokud meditujete doma, najděte si místo, kde je ticho a kde nebudete rušeni. Svíčka zapálená k této příležitosti setkání s vaším jednorožcem pomáhá pozvednout energii, stejně jako duchovní hudba nebo vonné tyčinky.
Vizualizace setkání s vaším jednorožcem:
1. Zavřete oči a chvíli pohodlně dýchejte z vašeho srdečního centra.
2. Vizualizujte si kolem sebe kouli bílého zářícího světla, aby se k vám dostala pouze čistá energie jednorožce.
3. Pak s nádechem pociťujte lásku a s výdechem mír, dokud se nebudete cítit zcela uvolněně.
4. Představte si sebe, sedící na míruplném, bezpečném místě u nádherného jezera. Měsíční svit se odráží na hladině vody. Dejte si načas, abyste se zaposlouchali do všech těch zvuků. Nadechněte se vůně večerního vzduchu.
5. Skrz měsíční světlo vidíte stříbrobílé světlo pohybující se směrem k vám a z něj se vynořuje nádherný jednorožec.
6. Tato svítící bytost kráčí k vám a zastaví se přímo před vámi, ozařující vás svým svitem.
7. Pociťujte jeho proudící lásku k vám.
8. Jednorožec skloní svoji hlavu a nasměruje světlo ze svého rohu do vašeho srdce. Dejte tomu čas, abyste to procítili, je to jako plamen lásky, který do vás vstupuje.
9. Pokud si přejete, můžete stát a hladit vašeho jednorožce.
10. Podívejte se do jeho očí, abyste se kontaktovali skrze vaše duše.
11. Věnujte nějaký čas poznáváním vašeho jednorožce.
12. Požádejte jej o telepatické sdělení jakékoli zprávy, kterou pro vás má.Naslouchejte.
13. Poděkujte mu a sledujte jej, jak kráčí v měsíčním světle pryč.
14. Otevřete oči.
15. Zapište si co jste zažili do svého deníku.
Tuto meditaci můžete provádět tolikrát, kolikrát si přejete, a můžete ji provádět také společně se svými přáteli či rodinou.

***** ÉTERICKÉ ODSEKÁVÁNÍ POUT *****
a
***** PŘETÍNÁNÍ POUT S ARCHANDĚLEM MICHAELEM *****
Jsme-li připoutáni k nějakému člověku či předmětu na základě strachu, vytváříme spirituální vodící šňůry, které této osobě či předmětu brání odejít z našeho života nebo se změnit.. tyto šňůry vypadají jako chirurgické hadičky a rostou v závislosti na délce a intenzitě daného vztahu. Tudíž nejdelší vlákna nás poutají k rodině, potomkům a dalším dlouholetým, intenzivním vztahům.
Tato pouta jsou jako duté trubice, jimiž energie proudí tam a zpět mezi dvěma vzájemně připoutanými osobami. Jsou to na strachu založená pouta, která jsou vždycky nezdravá, jelikož vycházejí z dysfunkce. Nemají nic společného s láskou nebo zdravou součástí vztahu. Přetnutí pout neznamená opuštění nějakého člověka, ani rozvod. Jde jen o uvolnění nezdravé části vztahu. Éterická vlákna rovněž nesouvisejí se stříbrným vláknem, které k sobě vzájemně poutá tělo a duši. Láska a stříbrné vlákno nemohou být náhodně přeseknuty.
Řekněme, že máte vlákno, jímž jste připoutáni k příteli nebo příbuznému, který trpí depresí nebo jinak strádá. Tento člověk z vás bude čerpat energii, podobně jako násoska na pohonné hmoty u benzínové pumpy. Budete se cítit unaveni, aniž budete vědět proč. Žádné množství kávy, cvičení ani spánku nedokáže regenerovat vaši energii, je-li zdroj odčerpáván skrze éterické vlákno. Jsem pevně přesvědčena, že chronický únavový syndrom postihuje lidi, kteří jsou vysáváni skrze éterické trubice. Mnozí lidé, s nimiž jsem pracovala, opětovně získali svou energetickou kapacitu pouze prostřednictvím využití této jednoduché metody přetínání pout.
Jakmile se osoba, k níž jste étericky připoutáni rozzlobí, její vztek se bude řítit éterickými vlákny rovnou do vašeho těla a čaker. To může vyústit ve fyzickou bolest, která se zdá být zcela bez příčiny a žádná léčba na ni nezabírá.
Lidé, pro něž je pomáhání profesí, jako jsou léčitelé, poradci a léčitelé, často mívají velké množství vláken, jimiž jsou spojeni se svými studenty a pacienty. (Totéž platí i pro ty jedince, kteří neustále pomáhají přátelům a příbuzným v nouzi.)
Proto je důležité přeseknout vlákna po každém sezení, kdy někomu pomáháme, nebo kdykoliv pocítíme bez zjevného důvodu fyzickou bolest či otupělost. Vlákna mohou opět narůst, jestliže se vztah obnoví za původních podmínek založených na strachu. Nicméně, nové trubice jsou již tenčí, takže z vás může být odčerpáváno, nebo do vás vléváno, menší množství energie.
Z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue