Recept na šťastný a příjemný den
Jak správně vstávat a udělat si sluníčkový a pohodový den plný radosti, spokojenosti.
Chodíme spát vždy ve stejnou hodinu a vstáváme cca také v určitou hodinu. Nejlepší spánek je 7-hodinový u někoho stačí 6 hodin. Po probuzení se 3x protáhneme, ruce dáme za hlavu a protahujeme se tak, že nohy protahujeme co nejdál dopředu a ruce taháme za hlavu. V břiše cítíme tlak jako by nás při kouzelnickém vystoupení  řezali v půli. Pak se posadíme na postel, představíme si, že na nás svítí slunce, 5x se zhluboka nadechneme a vydechneme a tuto žhavou kouli si umístíte do své duše (jak se říká, mít slunce v duši, znamená, že z nás vyzařuje klid, spokojenost a máme úsměv na tváři). Posléze je třeba si udělat čas na hygienu, seškrábneme si jazyk speciální stěrkou a odstraníme povlak vyloučených toxinů z našeho těla během noci. Tváře omyjeme studenou vodou, několik kapek vody vstříkneme i do očí a vypláchneme ústa. Takto osvěžení si zacvičíme.
Můžeme si dát cvičení „Pět Tibeťanů“ nebo „Pozdrav slunci“, příp. jiné cvičení dle vlastního výběru.
Takto nastartovaní si připravíme snídani – je velmi důležitá – nastartuje nás na nový den.
Výborná, zdravá a rychlá příprava jsou ovesné vločky namočené ve vodě, 3–5 min a ochucené medem, máslem, skořicí, semínky, která obsahují důležité nenasycené aminokyseliny. Dle vlastní chuti přidáme kousky hroznů, banánů, jablíček atd. S různými obměnami si moc pochutnáme.
V pracovní den se vydáme na cestu do práce. Vypustíme všechny starosti z domova a věnujeme se pracovním činnostem. Hlava nám pak lépe a rychleji zpracovává pracovní úkoly. Máme radost z dobře vykonané práce.V poledne je třeba na teplý oběd. Po práci se projdeme nebo si odpočineme-záleží to na druhu práce.
Pokud celý den sedíme v kanceláři udělá nám dobře sport, procházka. Pokud pracujeme manuálně, máme dostatek pohybu – volíme relax – četbu, odpočinek … a odpolední svačinku – např. zeleninový salát.
Večer cca kolem 18 –19 hod záleží v kolik hodin jdeme spát si připravíme večeři.
Pro zklidnění mysli a vyrovnání psychiky je dobrá meditace – doporučuje se kolem 21–22 hodiny.
Po večerní očistě, příjemně naladěni se uložíme do postele.

Pěkné sny a krásné probuzení
Vaše Sarah

PODZIMNÍ ÚVAHY
Je krásné babí léto, procházím se a jen tak pozoruji dění lidí kolem sebe. Jak je to možné? potkávám samé ženy, které jezdí po dvou nebo samy na kole, prochází se s pejsky a potom vidím muže, kteří rybaří, cvičí v parku na lavičkách, jezdí na „in-linech“ a jen občas potkávám pár dvojic. Je to důvod k zamyšlení … Ženy mi říkají, že jsou spokojené samy, a mužům to také vyhovuje. Dříve jsme si nedovedli představit žít singl. Vždyť rodina je základem státu, jak nám bylo ve škole řečeno, a nyní jsou matky-samoživitelky v převaze. Ano, muži se vyhýbají svým rodičovským povinnostem, je to dobou. Vysoké procento nezaměstnanosti, vztahy se bortí z důvodu nespokojenosti, nezabezpečení rodiny a podléhají Rozpadu. Většina obyvatel podléhá psychickým depresím.
Nepřísluší mi soudit naše společenské dění, ale vede mě to k zamyšlení. Již od roku 2010 se tato situace týkající se vztahů vyhrocuje. Jen pevné vztahy se udrží. A tento jev  nás vede k zamyšlení. Proč se to děje???
Každý z nás, kdo přišel na tento svět, si s sebou nese svoji karmu, karmický úkol – n ebo-li vzorec duše. Je potřeba se zamyslet a začít se zajímat o svoji životní dráhu – o úkol naší duše. A rozpustit tak staré, stále se opakující vzorce. Z těch se pak tvoří karmické řetězce mužské či ženské linie týkající se našich prapraprarotců a praprababiček, prababiček, babiček, matek, dcer, vnuček, pravnuček. Nastává znovu koloběh života, začarovaný kruh, ze kterého nelze vyjít ven.Pak se divíme, proč jsou naše matky rozvedené, měly manžele tyrany a my máme stejné životní zkušenosti s muži. To stejné se děje našim dcerám, vnučkám atd.
A nyní si řekněme: „Tak už dost,“ a jdeme s tím něco udělat, změnit vše k naší spokojenosti a ke spokojenosti našich dětí. Děti jsou naše poklady – skříňky, do kterých vkládáme své naděje.
Pokud se mnou souhlasíte a máte zájem jít do změny, uspořádám pro vás seminář, kde se pomocí rodinných konstelací a dalších terapií pokusíme věci napravit a zharmonizovat k vaší spokojenosti, radosti ve vaší duši i v duších vašich nejbližších. Na přednáškách vás naučím, jak si můžete  sami sobě pomáhat i svým nejbližším a jak se zbavit úzkosti a strachu, které na nás v současné době čekají na každém rohu či kroku. Máme tu složité období jak po stránce ekonomické – nejistoty, tak zvýšené vibrace energií, které jsou založeny již na jiném myšlení.

LÁSKA, VZTAHY, PŘÁTELSTVÍ
Celý váš život je sen. Žijete ve vlastní fantazii a všechno, co o sobě víte, je pravda jen pro vás. Vaše pravda neplatí pro nikoho jiného včetně vašich dětí nebo rodičů. Zamyslete se nad tím, co si myslíte o sobě vy.
Pokusíte-li se vzpomenout si, co jste dělali v jedenácti či dvanácti letech, stěží si vzpomenete na víc než pět procent svého života. Samozřejmě si pamatujete ty nejdůležitější věci, jako je například vaše vlastní jméno, protože ho celý život opakujete. Ale někdy zapomínáte jména svých dětí nebo svých přátel. Tak tomu je proto, že se váš život skládá ze snů – z mnoha malých snů, které se neustále mění.
Každý člověk má svůj osobní sen o životě, a tento sen se liší od snů všech ostatních lidí. Naše sny jsou ovlivňovány našimi názory a zkušenostmi. Proto mají různí lidé různé sny. Když s někým žijeme, můžeme předstírat, že jsme stejní, že myslíme stejně, cítíme stejně a sníme stejně, ale tak to není. Jsme prostě dva lidé s různými sny. Každý člověk sní své vlastní sny.
Jako buňky tvoří vaše tělo, tvoří emoce vaše sny. Existují dva hlavní zdroje emocí: jedním je strach a druhým je láska. Všichni známe obě tyto emoce, ale u každého z nás převládá strach.   vztahy jsou založeny především na strachu.
Láska nemá žádné závazky. Strach je plný závazků. Cokoli děláme na cestě strachu, děláme proto, že to dělat musíme, a očekáváme, že druzí něco udělají, protože to udělat musejí. Jakmile máme nějaký závazek a musíme něco udělat, okamžitě se tomu bráníme. Čím víc se bráníme, tím víc trpíme. Dříve nebo později se snažíme svým závazkům uniknout. Láska však nezná žádný odpor a ničemu se nebrání. Cokoli děláme z lásky, děláme proto, že to chceme dělat. Je to pro nás potěšení. Je to jako hra, která nás baví.
Láska nemá žádná očekávání. Strach je plný očekávání.  Jestliže si vás nevážím, snažím se vás ovládat. Dětem říkáme, jak se mají chovat, protože si jich nevážíme. Litujeme je a snažíme se pro ně dělat to, co by měly dělat samy pro sebe. Když si nevážím sám sebe, lituji se. Nevěřím, že v tomto světě něco dokážu. Jak poznáte, že si nevážíte sami sebe? Když si říkáte: Já chudák, nejsem dost silný, nejsem dost inteligentní, nejsem dost krásný, nedokážu to.” Sebelítost pochází z nedostatku úcty.  Láska je naprosto zodpovědná. Strach se zodpovědnosti vyhýbá, ale to neznamená, že je nezodpovědný. Snaha vyhnout se zodpovědnosti je jednou z největších chyb, které se dopouštíme, neboť každý čin má svůj důsledek. Důsledky má všechno to, co si myslíme, všechno to, co děláme. Když učiníme nějaké rozhodnutí, má to důsledek. Když neučíme žádné rozhodnutí, má to důsledek. Proto je každý člověk zodpovědný za všechny své činy, i když si to nepřeje. Druzí lidé se mohou pokusit zaplatit za vaše chyby, ale nakonec za ně zaplatíte vy sami, často dvojnásobně. Snaží-li se někdo být zodpovědný   Máme pocit, že nás každý zneužívá; jsme rozzlobení nebo smutní nebo žárliví nebo opuštění.
Hněv je zamaskovaný strach. Smutek je zamaskovaný strach. Žárlivost je zamaskovaný strach. Se všemi těmito emocemi, které vycházejí ze strachu, můžeme dobrosrdečnost jen předstírat. Nejsme dobrosrdeční, protože se necítíme dobře, protože nejsme šťastní. Jste-li na cestě lásky, nemáte žádné závazky a žádná očekávání. Nelitujete ani sebe ani svého partnera. Všechno se vám daří, a proto se stále usmíváte.    Když jsem upřímný a když jsem sám sebou, partner se rozzlobí. Já mu pak lžu, protože mám strach z jeho odsouzení. Mám strach, že mě shledá vinným a potrestá mě. A kdykoli si na to vzpomene, bude mě trestat znovu a znovu a znovu za tutéž chybu.
Naše láska je sobectvím. Když si druhého nevážím, snažím se ho ovládnout, protože za něj cítím zodpovědnost. Musím ho ovládat, protože si ho nevážím.  Když milujete, dáváte víc, než přijímáte.  Uvědomujete-li si, že jen vy sami se můžete učinit šťastnými a že štěstí je důsledkem lásky, která vychází z vás, dosáhnete nejvyšší dokonalosti Toltéků – dosáhnete dokonalosti lásky. Můžeme hovořit o lásce a můžeme o ní napsat tisíc knih, ale láska je pro každého z nás jiná, protože ji musíme prožívat. Láska není teorie; láska je život. Láska produkuje štěstí. Strach produkuje utrpení.
Milovat se naučíte jedině tím, že budete milovat. Svou lásku nemusíte nikomu vysvětlovat ani ospravedlňovat; stačí milovat.

Don Miguel Ruiz

 

POVODEŇ
MVDr. Simona Müllerová, 3. června 2013
Korektura textu: MVDr. Dagmar Peterová

Voda – symbol citů, pocitů, konce a začátku, jako zrození, začátek života.
Lidé neumí vyjádřit city a pocity, na základě karmických a osudových zranění se bojí citů a pocitů, uzavírají se, umí vyjadřovat zlobu, zášť, soudy, kritiky, svalovat vinu na druhé, cítit se jako oběť, plní křivd.
Láska a city, vcítění, procítění, empatie se vytrácí vlivem opakovaných karmických traumat.
Nebe pláče, pláče za všechny lidi, kterým bylo vědomě nebo nevědomě ublíženo.
Nevědomé ublížení vznikne tak, že někdo je buď pravdivý a otevřený, nebo poškozený a nějak koná.
Ale příjemce má chybný vzorec, má své trauma, svůj příběh, a na něj se naváže energie tzv. dárce  a příjemce se cítí ublížen, aniž by tzv. dárce skutečně ublížit chtěl.
Ublížení jsme opravdu jen tam, kde na to máme vzorec z dětství, podvědomí, z minulých  životů.
Buď špatným vyhodnocením nějaké události anebo jen tím, že na základě zákonů karmy, pocítíš to, co jsi sám dal někomu pocítit.
Dokud si lidé neuvědomí, že zažívají jen to, co na úrovni předků, inkarnací nebo vědomě či nevědomě udělali někomu jinému, pak se budeme točit v kruhu nebo postupovat po mírné spirále.
Evoluční stupeň nekompromisně vyžaduje aplikovat moderní duchovní principy na každodenní život.
Máte mikrovlnku, operuje se laserem, chodíme na magnetickou rezonanci…
Vlny, energie, elektromagnetické pole, wifiny. My máme také energetický systém a vlastní život našich energetických struktur.
Nevidíte, jak funguje wifi, nevidíte, jak funguje duše.
Na konci je hmotný spotřebitel nebo provozovatel, tělo, ale co vede k tomu, že tělo jedná tak a tak, že vnímá tak a tak, že je nemocné nebo šťastné, co všechno k tomu vede?
Víte, že milá SMS vám způsobí radost, možná cítíte radost ještě dříve, než SMS čtete.
Celý proces je o energii a přenosu energie mezi hmotou a nehmotou.
Lidi, prosím, uvědomte si, že nebe pláče za vás, přestaňte se už bát mít city a pocity.
Přestaňte se bát, že někomu ublížíte nebo že někdo ublíží vám.
Otevřete se životu a době, otevřete se citům, vnímání soucitu, lásce. Jako absces, jako zarostlý nehet, bude to bolet,  ale bude to bolet chvíli,
nejde ublížit nevinnému, a hlavně, nikdo není nevinný.
Každý máme svou historii a každý máme své vnímání.
Pro prožití radosti, svobody, lásky a pro naše slunce a teplo, otevřete se a přestaňte mlžit, lhát, skrývat emoce…
Otevřete se všemu, ať to bolí sebevíc, protože už jste zažili tolik bolesti, smutku a ublížení, že není čeho se bát.

Je potřeba udělat průlom.
Nebo bude pršet a bude zima.
Je to vyšší hra, je to evoluce.
O hodnotách.
O pravdě.
O srdci.
Kdo začne??

SROVNÁVÁNÍ co je potřeba pochopit
Srovnávání s sebou přináší podřízenost a nadřízenost. Když nebudeš srovnávat, všechna podřízenost a nadřízenost mizí. Pak jsi, jednoduše tady jsi. Malý keř, nebo velký strom – na tom nezáleží; ty jsi sám sebou. Ty jsi potřebný.
Každé stéblo trávy je stejně potřebné jako ta největší hvězda. Bez toho stébla by byl Bůh míň, než je. Kukání je stejně důležité jako Buddha; svět by byl méně, byl by chudší, kdyby kukačka zmizela.
Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Všechno je potřebné a všechno do sebe zapadá. Je to organická jednota: nikdo není výš a nikdo není níž, nadřazený ani podřízený. Všichni jsou nesrovnatelně jedineční.
Osho
Komentář:
Kdo ti řekl, že bambus je krásnější než dub, nebo že dub je cennější než bambus? Myslíš, že dub by chtěl mít kmen stejně dutý jako bambus? Žárlí snad bambus na dub, protože je větší a na podzim mění barvu listí? Samotná myšlenka, že by se dva stromy vzájemně srovnávaly, je směšná, ale pro nás lidi je vymanění se z tohoto starého zvyku velmi obtížné.
Přiznejme si, že vždycky bude někdo, kdo je krásnější, nadanější, silnější nebo zdánlivě šťastnější než Ty. Zároveň tu také vždycky budou ti, kteří na tom ve všech směrech budou ještě hůř než Ty. Cesta k nalezení sebe sama nespočívá v tom, že se budeš srovnávat s druhými, ale v naplňování Tvého potenciálu – „karmického úkolu“ – tím nejlepším možným způsobem.
Práce se „světlem“ je osvobozující, naplňující a přináší mnohá vysvětlení a pochopení našich životních situací.

ŽIVÁ A MRTVÁ VODA
O této vodě jsem jako dítě slyšela jen v pohádce o „Zlatovlásce“ a nyní jsem ji dostala od kamarádky. Myslela jsem si, že se jedná o vtip. Opak je pravdou.Tato voda je elektroosmoticky upravovaná, ionizovaná, aktivovaná, to všechno jsou názvy pro označení živé a mrtvé vody.
Živá a mrtvá voda nejsou sice zázračným lékem na všechna onemocnění, ale mnoho jich v krátkém čase eliminuje bez podávání léků, které mají vždy vedlejší účinky.Živá voda proti mrtvé zachovává elektrický potenciál 0,2V. Tím se nám do určitého místa v těle dostává desettisíckrát vyšší napětí než z nervu. Na určité orgány v těle užíváme jen živou vodu.
Na srdce v 9 a 14 hodin, na tlusté střevo 8, 12, 16 a 20hodin a na ledviny v 16 a 20 hodin.
Musí to být v uvedený čas, protože šišinka regulující regeneraci jednotlivých orgánů je v závislosti na geomagnetickém poli a tedy přesná i na času.
Například:
bolesti hlavy
: vypít ½ sklenice mrtvé vody a bolesti do 30–50 min. Pominou bradavice: omývat živou vodou, na noc obklad a za 2 měsíce jste bez bradavic
kašel: během dvou dnů pít 4 x denně ½ sklenice živé vody po jídle
angína: během 3 dnů kliktat 5x denně mrtvouvodou. Po každém kloktání vypít ¼ sklenice živé vody za 3 dny nemoc končí – toto mám osobně vyzkoušené
(sklenice vody je obsah 2 dcl)
A ještě něco pro dámy :)

pokud máte staršího partnera a potřebujete, aby občas večer obživl – dejte mu přesně ve 22 hodin SEČ vypít 2 dcl živé vody.
Přeji příjemné zážitky a brzké uzdravení s živou a mrtvou vodou.
Vaše Sarah

VÍTE, KDE NAČERPAT ENERGII?
Chtěla bych se s Vámi podělit o neuvěřitelný zážitek. Jako dárek jsem dostala poukaz na focení aury i s výkladem. Závěrem bylo zklidnění, ztišení se a načerpání energie. Aura mi řekla, že neznám odpočinek a bylo mi doporučeno chodit pravidelně do přírody. Příroda a lidstvo patří nerozlučně k sobě. Příroda pomáhá lidem tam, kde už naše energie nestačí a my zase pomáháme přírodě, ne ale vždy s dobrým úmyslem. Proto lidé z měst se těší na víkendy a jezdí  na chaty, chalupy nebo jen tak do přírody na výlety. Hlavně teď v předvánočním shonu bychom si měli najít čas sami na sebe. Prožíváme pocity únavy, stres a vyčerpanost.
V přírodě načerpáme novou energii.V podstatě jde o výměnu negativní energie za pozitivní v místech, kde rostou stromy, které přijímají nejvíce energie a čistí. Pokud znáte podle keltského horoskopu, jaký je váš strom, poproste jej o energii, která je pro vás nejlepší. Pokud nevíte, tak si podle intuice vyberete  jiný strom. Postavíte se k němu, roztáhnete nohy na šířku ramen, dlaně přiložíte na kmen stromu, zavřete oči, poprosíte strom o sejmutí negativní energie z Vašeho těla. Ucítíte jak energie odchází temenem hlavy pryč do Univerza. Potom požádáte o doplnění pozitivní energie a temenem hlavy do vás vstoupí nová energie, která je příjemná jak pro tělo, tak i duši. Po přijetí energie stromu poděkujeme a odcházíme. U stromu rozlišujeme tři části:
1. Kořeny, které zakotvují strom v zemi a umožňují mu přijímat živiny a vodu;
2. Koruna s větvemi a listy- spojení se vzduchem a světlem , které mění v cukry
3. Kmen, který dává stromu stabilitu a jímž proudí voda s živinami vzhůru a míza s cukry dolů.
Stromy máme solární a lunární.
Solární stromy mají rády denní světlo a slunce a nejsilnější vyzařování mají přes den. Přijímají sluneční energii z kosmu a odvádí ji do země.Světlo dopadá na kmen. Patří sem letní dub, jasan.
Lunární stromy přes den vedou zemskou energii  a odvádí ji do kosmu, za úplňku však přijímají měsíční energii a vedou ho do země.Lunární strom je většinou uzavřen listím tak,aby na něj nedopadal sluneční svit.
Stromy tak mají nejsilnější výměnu zemské a kosmické energie. Tak a teď již víme, proč se tak dobře cítíme v přírodě…v lese…prostřednictvím stromů přijímáme informace z matky Země a vesmíru.
„Stromy jsou svatyně. Ten, kdo jim umí naslouchat, se dozví pravdu.“


ŽIVOT NENÍ KOUSEK ČOKOLÁDY
Nyní si mnozí z vás myslí,že jde o pesimistický citát o životě… Život je velký čokoládový dort s pořádnou porcí šlehačky. Vidíte, a hned se vše jeví uplně jinak. Tak tomu přesně je , když se dostanete do situace,kterou jste si nevysnili. Hned podlehneme skeptickému myšlení a pochybám. Zavoláme si na pomoc  láskyplného anděla Rochela, který nás nabádá, ať očekáváme”to lepší”- každý den i za každé situace. Náš život bude o to krásnější, o co větší porce optimismu si budeme vytvářet. Proč se spokojit s kouskem čokolády, když můžeme mít velký dort se šlehačkou.V životě nám leccos nemusí vyjít, ale vytvoření velkého dortu se šlehačkovou ozdobou vyžaduje pořádný trenink.
A tak si dáme předsevzetí, že od této chvíle začínáme trenovat, jak si udržet optimismus a vždy očekávat to lepší (i když se nám to zpočátku tak nejeví).
Pozitivní myšlenky vytváří pozitivní zážitky.
Vaše Sarah

 

 

 

 

 

FRAGMENTY Z KANONICKÝCH EVANGELIÍ
…..Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století…….. celý text

HOJNOST
Vědomí chudoby pochází ze slibů žít v chudobě přijatých v minulých životech nebo systémů přesvědčení uložených v podvědomí, že jsme bezcenní, nebo povědomí ve společnosti, že je špatné žít v hojnosti. Opak je pravdou. Podstatou zdroje je žít v hojnosti. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví. Vědomí 5D je  vědomí hojnosti. Znamená to dýchat, myslet, mluvit a jednat jako člověk, který ví, že je vždy podporován.
Prosperita není mít v bance peníze a hromadit je ze strachu, že vám budou odebrány nebo že jich bude nedostatek – to je být ovládán penězi. Prosperita je mít víc než dost s vědomím, že přijde ještě víc. Vědomí prosperity je víra, že budeme mít víc než dost. Myslet, mluvit a jednat na základě hojnosti. Poté peníze ovládáme my. Láska není být připoután k partnerskému nebo přátelskému vztahu nebo manipulovat a vydírat ostatní, aby s vámi zůstali. Není to dělat lidi na sobě závislé, aby vás neopustili, nebo se jim chtít zalíbit, aby vás měli rádi. Láska je být pravdivý a užívat si vztah k partnerovi, rodině, dětem a přátelům, dávat všem volnost s vědomím, že tu pořád budou lidé, kteří vás budou mít rádi. Je to chovat se k lidem v bezpodmínečné lásce. Mít sebe rád a cítit se dobře, když jsme sami.
Úspěch není jednat tak, abychom získali uznání a materiální věci. Je to pocit naplnění a vlastní hodnoty, míru, klidu, radosti a spokojenosti. Štěstí nezávisí na tom, jak se k vám chovají druzí. Štěstí je pocit lehkosti a radosti uvnitř sebe. Hojnost k vám přichází na základě myšlenek a činů. Uvolněte strach, že je něčeho málo. Je tu vše pro všechny. Pokud něco dáváte a myslíte si přitom: „Pořád mu dávám peníze“ nebo „Vždy platím já“, zadržujete průtok energie. Štědrost je 5D kvalita a znamená dávání od srdce, což umožňuje, aby k vám přišlo ještě víc. Dávali byste více druhým, kdybyste věřili, že ještě více přijde k vám? Pak dávejte od srdce a ono přijde.
Bezpodmínečná láska je 5D kvalita, je to magnetická síla. Nechali byste odejít nějaké přátele nebo svého partnera, pokud byste věděli, že to místo bude zaplněno lidmi, se kterými si více rozumíte? Jste spokojeni se svou prací, koníčky, domovem? Přinášejí vám radost a naplnění? Je ve vašem životě něco, co byste rádi změnili, kdybyste věděli, že je něco lepšího na obzoru? Strach, který vás připoutává k tomu starému, vás může blokovat ve spojení s hojností. Jako řeka nepřetržitě plyne, tak Zákon toku zajišťuje, že v životě není prázdnota. Pokud něco nebo někoho necháte odejít, přijdou na jejich místo nové věci a noví lidé, i když bude třeba chvíli počkat. Samozřejmě, pokud necháte někoho jít a pořád vysíláte podvědomě tu samou zprávu, dostanete ty samé podmínky. Ale pokud jste uvolnili nižší vibrace a teď vysíláte vyšší vibrace, automaticky k vašim dveřím přijde něco nového a lepšího.
Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to zasloužíme. Hojnost je dávat a přijímat. Na základě Zákona toku nemůžeme dávat bez braní a brát bez dávání, tím bychom blokovali tok hojnosti. Ve 3D to, co dáváme, se vrací tím samým způsobem. Ve 4D to, co dáváme, se vrací třikrát. V 5D to, co dáváme, se vrací desetkrát. Cokoli, co dáme od srdce, se nám desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Dáme někomu peníze a někdo nám dá dovolenou. Můžeme někomu pomoci a dostat náležitou péči od někoho jiného. Neočekávejte, že vám osoba, které něco dáváte, to vrátí. Tento princip porušuje Zákon hojnosti. Přijímejte cokoli, co k vám přichází s pocitem vděčnosti a s tím, že si to zasloužíte. Pak budete mít klíč k většímu bohatství, než si teď dovedete představit. Jste člověkem, který pracuje se zákonem desetinásobného vrácení.
Ve vědomí 5D vás zajímá výhradně to, co slouží všemu, co je a od toho se odvíjejí všechny vaše žádosti. Pokud to není k největšímu prospěchu všech, rádi to necháte být. V tomto proudu vědomí jsou všechna zhmotnění ku prospěchu všech. Pak vaše soustředěnost přináší prosperitu a hojnost všeho druhu „v souladu“. Pokud zhmotňujete tímto způsobem, máte ze svého života radost. Pokud si něco chcete do života přivolat, je důležité, abyste si přesně ujasnili, co chcete.
Abychom mohli žít v hojnosti, je třeba se přirozeně mít rád a dávat sobě. Pokud dáváme ostatním a sobě ne, je na čase se zeptat, jaký máme k tomu motiv. Většinou si tito lidé kompenzují jejich nedostatek lásky k sobě a své ceny a tímto přirozeně blokují tok. Přijímejte a dávejte v rovnováze. Pokud jste naštvaní, že někoho podporujete, zastavte se a zeptejte se sami sebe: „Zachraňuji tuto osobu?“ Jinými slovy „Jste s tímto člověkem na sobě emocionálně závislí?“ nebo „Dodržuji dohodu nebo slib z minulosti?“
Například jsem si jistá, že Vincent Van Gogh a jeho bratr se před narozením dohodli, že bratr bude Vincenta finančně podporovat, aby mohl namalovat nádherné obrazy. Tyto obrazy rezonují s vibrací Kristova vědomí, což ukazuje jejich stálá popularita. Podvědomě si můžeme pamatovat, že jsme se před narozením dohodli někomu v určité části života pomoci, a pokud tyto sliby nedodržíme, budeme do našich životů přitahovat frustraci, zklamání a nedostatek. Pokud tyto sliby dodržíme, budeme desetkrát odměněni.
Některé poznatky převzaty z knihy A new light on ascension a 2012 and beyond od Diany Cooper

ÚČAST
Viděl jsi někdy, jak přichází noc? Jen málokdo si uvědomuje věci, které se dějí každý den. Viděl jsi někdy, jak přichází večer? Půlnoc se svou písní? Východ slunce a jeho krása? Chováme se skoro jako slepci. Tak krásný svět a my žijeme ve svých malých kalužích.
A už jsme si na to tak zvykli, že nechceme být vytrženi z tohoto dění. Všude kolem je přece tolik radosti, jenom si to uvědomit a stát se účastníkem, ne divákem. Buď při tom, když noc odchází, buď při tom, když přichází večer, účastni se hvězd, pozorování oblaků; jak nádherné jsou měnící se obláčky, které jako mávnutím kouzelného proutku Ti namalují andílky – symboly, vzkazy – nauč se číst z oblohy, z přírody, udělej ze své účasti životní styl a celá existence bude taková radost, extáze, že se ti o lepším universu nemohlo ani zdát.
Tak jako květina, která je ve své celistvosti mnohem krásnější než souhrn jejích částí a zároveň dává vyniknout kráse každého okvětního lístku, tak i Tobě se naskytla  příležitost seznámit se s námi, spolupracovat na vytvoření něčeho většího a krásnějšího …

RADOST
Co je radost? Radost má ze všech emocí nejvyšší vibrace. Je to kouzelný pocit, že všechno je možné. Radost povstává z naší schopnosti oceňovat dar každého okamžiku. Radost ti umožňuje přitahovat a vytvářet svou přítomnost i budoucnost. Na úrovni těch nejvyšších vibrací. Komunikujte se svými anděly, požádejte je o pomoc, o radu, jaké změny máte ve svém životě podniknout,abyste vnesli do svého života více radosti, ale i do života druhých. Radostný pohled na život vám přináší svobodu a příjemné prožití každého dne.
Jaká přání vysíláme, takových změn se dočkáme. Opravdu to funguje.Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Před rokem mi kamarádka poslala pozvánku na esoterický festival do Uničova. V seznamu mě zaujalo několik přednášek a já se rozjela na festival. Potkala jsem tu spoustu známých lidiček, kteří přednášeli, psali knihy a radili lidem, jak se zdravě stravovat, jak si zlepšit partnerské vztahy atd. Najednou mi přišla myšlenka – přání, jak by bylo úžasné podělit se s lidmi o své zkušenosti, poznatky, dokázat jim poradit a vyřešit určité životní problémy, vnést jim do života RADOST. Mým přáním bylo přednášet na festivale a toto přání se mi do roka splnilo.
Vaše hluboce zakořeněné přesvědčení, že si nic nezasloužíte, blokuje zhmotnění vašich přání. Splněná přání nejsou odměnou za dobré chování, ale reakcí na vaše myšlenky, pocity, přesvědčení a činy. Když si dovolíte přijímat, napomáháte tím božskému plánu projevovat lásku všude.
„Děkuji za dary, které ke mně  přicházejí. S vděkem je přijímám pro dobro všech.“
Zkuste si i Vy přát a poprosit o splnění Vašeho snu.
S přáním krásných prožitků na cestě splněných přání.
Vaše Sarah

PARTNER DUŠE
Přišla ke mne paní – měla zablokovanou 4. čakru a řešila otázky partnerství. Bloky jsem odstranila, čakru zharmonizovala a po 14-ti dnech jsem se s touto ženou opět setkala.
Povídá mi:
- Moc jsem si přála poznat muže, se kterým si budu rozumět, a najednou tu byl. Milý, inteligentní, laskavý a příjemný muž. Je nám spolu krásně, máme spoustu společných zájmů, vzájemně se doplňujeme, není třeba vše vyjádřit slovem, stačí pohled a hned víme, co si každý z nás přeje, jeden udělá to a druhý ho automaticky doplní. Jak je to vůbec možné?
Říkám:
- Ano, je to tak – máte vedle sebe partnera duše. Vesmír vyslyšel Vaše srdce toužící po velké čisté lásce. Nacházíte se na duchovní cestě a toužila jste po partnerovi, který by měl podobnou filozofii a společné zájmy. Otevřte své srdce novému přílivu božské lásky, která k vám přichází prostřednictvím partnera. Tohoto partnera jste dostala za „odměnu“, abyste se spolu mohli radovat z krásných prožitků i milování.
- Proč mi tento partner nepřišel již dříve do života? Proč jsem byla v partnerském vztahu, který mne nenaplňoval? Proč jsem nedokázala se od tohoto nevyhovujícího vztahu osvobodit?
A spoustu dalších otázek mi dávala.
- Bylo třeba,abyste dozrála k tomu, co je pro Vás v životě důležité , změnila své myšlení a poprosila Vesmír…
Partner duše – spřízněná duše, postupně s ním zrajeme k cíli, kde vytvoříme pár. Rád vám pomůže a čím dříve budete zvládat co máte, o to víc světla se i díky němu ve vás zažehne.
Prvním typem je spřízněnost tady dole v pozemské rovině. Sami jistě ze svého okolí znáte příklady takového svazku. Jsou to dlouho trvající manželství a i přes vysoký věk se tito lidé k sobě chovají s velikou láskou. Vzniká to tak, že při tvoření reikarnačního plánu sestupují z odchylkou několika let dolů oba, pomáhají si, jejich láska je tak pevná, že ustojí vše. A tak i jejich ukončení procesu revitalizace, tedy dozrání a dočištění, probíhá současně. Jsou spolu po mnoho reinkarnací. V pozemské rovině jeden bez druhého dlouho nejsou. Když jeden zemře, většinou ten druhý smutkem odejde v krátké době také. Je to smutné, ale pro ně jako duše je to nádherné, že jsou opět spolu.
Dalším typem je partner duše, která na duchovní rovině zůstává, a v naší pozemské rovině ho můžeme mít vedle sebe jako duchovního průvodce. Tento partner i přesto, že vás malinko předešel a jeho duše již nemusí dolů, si na sebe vezme závazek. Je s vámi jako průvodce. On vás miluje tak, že i takové riziko podstoupí. Riziko proto, že tím jak vy zrajete a pracujete i on dostává pochvalu za to, že vám je dobrým průvodcem.
Pokud nesplníte to, co máte, hrozí vám, že se sice nahoře potkáte, ale další cesta zpět na Zemi bude bez něho. Potom tyto ženy, ale i muži, hledají partnery a mají potíže s nalezením toho pravého. Většinou mají uloženy do svých plánů jiné zkoušky. Mají se naučit řešit jiné věci a zároveň vyzkoušet i jiné možnosti.
PARTNER DUŠE – je ten, který je s vámi ve chvílích, kdy je vám smutno a jeho  teplo Vás zahřeje.