Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské vztahy. Důležitým aspektem našeho pojetí muzikoterapie je práce výhradně s živou hudbou.
Působením živé hudby na organismus při muzikoterapii v oblastech smyslového i nadsmyslového vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci. V podstatě se jedná o „zvukovou masáž“ těla i duše. Člověk obohacuje svůj život o nové zkušenosti, prožitky, dochází k intenzivnímu kontaktu se sebou samým. Hra na hudební nástroje má pozitivní vliv na člověka.
Používám hudební nástroje, které jsou převážně tradiční a lidové, vyrobené z přírodních materiálů. Zvuk je tedy přirozený a bohatý na širokou škálu působnosti.
Tělo i duše se zharmonizují pomocí tónů.
Aktivní muzikoterapie: klient si sám zpívá, hraje na hudební nástroj nebo roztančí – rozvibruje svoje tělo. Podněcuje lidskou aktivitu, tvořivost a představivost.
Pasivní muzikoterapie: poslech hudby, kterou tvoří sám muzikoterapeut. V přírodě se můžeme zaposlouchat do šumů lesa, i ticha, do zurčícího potůčku apod. Muzikoterapeut je naladěn na klienta a vytváří hudební produkci např. pomocí šamanských bubnů, tibetských misek, koshi, kterou klient v klidné, relaxační poloze vnímá a prožívá. U klienta se spustí samoléčebný proces, postupné vylaďování tělesných funkcí a systémů.

Etikoterapie
vychází z vlivu negativních pocitů na duši. Jestliže je pro nás zdraví nejdůležitější a známe sedm pocitů, které zdraví poškozují, pak si každý sám pohlídá tyto negativní pocity. Jsou to: ZÁVIST, NENÁVIST, ZLOBA, KŘIVDA, LÍTOST,STRACH, TRÁPENÍ SE PRO JINÉ.
Jakmile onemocní duše, onemocní i tělo. Naše duše sídlí v oblasti Solar Plexu (sluneční pleteni) pod hrudní kostí uprostřed. Duše je naše největší bohatství, s duší je třeba spolupracovat. Pokud se o duši nestaráme, dochází u nás k psychosomatickým chorobám.

Když se trápíme, určitým způsobem věci předurčujeme, programujeme si něco a věci se tak odvíjí jinak.
Dám Vám tedy tuto radu: MILUJ SÁM SEBE – v tom není pýcha nebo sobectví.