Mé duchovní jméno je Sarah.
Nejlépe mě vystihuje keltský horoskop – narodila jsem se ve znamení lísky.

Lísky jsou nenápadné stromky či spíše keře, skrývající však v sobě mnoho dobrého a užitečného. Stejné je to i s lidmi, narozenými v tomto znamení. Jsou tiší, nenápadní, nikdy na sebe zbytečně neupozorňují. Přesto o nich tak trochu platí rčení „tichá voda břehy mele“. Lidé Lísky bývají totiž obvykle nadaní nadprůměrnou inteligencí, schopností rychle se učit, bývají vybaveni dokonalou pamětí, ale i skvělou intuicí. Na ostatní působí velmi nenápadně, ale přesto účinně. Přesně tento typ lidí býval před několika stoletími považován buď za světce nebo obviňován z čarodějnictví. Je třeba vyzařovat světlo a lásku a tak pomáhat druhým.

Před několika lety jsem pomocí snů, vizí dostávala upozornění, co se děje v mé blízkosti a s mými nejbližšími. V roce 2000 jsem se seznámila s paní Evou, která pracuje s energií REIKI – vyzkoušela jsem tuto metodu a velmi mi pomohla. Po nějaké době mně paní Eva zasvětila.
Najednou mi do života vstoupili lidé, kteří se zabývali ezoterikou a díky nim jsem začala navštěvovat různé semináře, číst zajímavé knihy a seznamovat se s léčivými technikami jak pomoci sobě, ale i druhým. Dalším mým velkým zážitkem byl roční seminář u paní Jitky. Naučila jsem se techniky léčení, jako je muzikoterapie, automatická kresba aj.
Díky seminářům a novým poznatkům jsem svůj život zásadně přehodnotila, začala se mít opravdu ráda taková, jaká jsem, se všemi klady i zápory. Naučila jsem se odpouštět sobě i druhým. Každá špatná zkušenost, která nám v životě přijde do „cesty“ a my ji zvládneme, nás posouvá o krůček dál, a když ji nezvládneme a snažíme se ji obejít, tak k nám přijde znovu. Je to proto, abychom pochopili a přijali situaci právě takovou, jaká v současnosti je. Když ji přijmeme, tak se nám naskytnou možnosti řešení. Je důležité si uvědomit životní priority, i když to nemusí být snadné, ale když opravdu chceme, tak to zvládneme.Každým dnem nám přicházejí nové poznatky, zkušenosti, ať jsou radostné či smutné. Je třeba pochopit, jakou cestou se vydáme a jaké si určíme životní hodnoty.
Přeji vám všem, abyste šli cestou světla.

Vaše Sarah