Zasvěcená do energie Reiki jsem byla v roce 2004. Nyní mám již III. stupeň a jsem Mistr REIKI.
Co Reiki vlastně je? Tradiční Reiki je prastaré umění přírodní léčby a sebeléčby, znovuobjevené v 19. stol. japonským duchovním Mikao Usui. Japonské znaky REI a KI znamenají Životní sílu, Světlo, Energii životadárné síly – Universální životní energii.
Léčení spočívá v přikládání rukou na tělo, které přináší teplo, vyrovnanost a léčení na všech úrovních.
Energie Reiki vede k hlubokému uvolnění, odstraňuje z těla toxické látky, uvolňuje zablokovanou energii a přivádí do těla léčivou vitální sílu.
Reiki rozproudí energii ve vašem těle, vyrovná disharmonie vašich energetických polí. Tato síla uvolňuje také duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Energie Reiki proudí sama tam, kde je jí nejvíce potřeba. Při akutních onemocněních slouží jako doplněk základní léčby a zlepšuje proces uzdravování.
Spojením odborného a správného doteku, laskavého srdce a lásky k lidem a všem bytostem, vzniká úžasné propojení energií – léčení DOTYKEM. Dotek je nejpřirozenějším způsobem harmonizace těla i duše, dotek je to, co nám lidem je nepřirozenější a bohužel bývá také tím, co nám nejvíce chybí.

Pět duchovních principů REIKI
Jen pro dnešek – nepocítíš hněvu.
Jen pro dnešek – nepocítíš starostí.
Buď vděčen za mnohá požehnání.
Vydělávej se na živobytí počestnou prací.
Buď laskav ke svým blízkým.

Očista kamenů pomocí energie REIKI
Drahé kameny jsou v podobách šperků, dekorací a talismanů již po staletí využívány k léčení. Pro nás, lidi moderního věku mají krystaly a vzácné kameny opět svůj význam. Proto je velmi důležité, aby si kameny podržely nejen svoji krásu a živost barev, ale také aby byly prosty všech negativních vibrací. Před tím, než si kámen či šperk přinesete domů, byl vystaven široké škále působení různých energií. Drahé kameny totiž fungují jako přenašeče informací a shromažďují v sobě energie. Jsou sice především nositeli energie vlastní, ale za jistých podmínek mohou přijmout energii cizí. Stane se tak například, nosíte-li kámen nebo šperk po dobu nemoci, pod silným stresem, při nervovém vypětí a v podobných situacích. Často je to na kameni i vidět. Ztrácí na lesku a intenzitě barev. Co ale vidět není je ztráta jeho léčivých schopností, k níž dochází, není-li kámen pravidelně čištěn a někdy i znova nabíjen.
Na kámen působíme energií Reiki.  Proces je vhodný provádět  v klidu,  nejlépe při zapálené svíčce a harmonické hudbě. Jedná se o proces, během  kterého se na daný kámen „naladíme“ a přenášíme energii přímo do kamene.  Kámen se znovu rozzáří a získá na své léčivé síle.

Tajemství probuzené kundaliní
Již odedávna se ví, že v každém z nás je zvláštní druh energie. Kundaliní u většiny lidí jen spí, u někoho se začíná teprve pomalu probírat a jen u nemnohých se vzbudila plně. Jelikož jde o energii nekonečných možností, která nemá podobu ani rozměr, byla v různých kulturách pod různými názvy identifikována jako cosi, co má bezpočet rozmanitých projevů. Nejstarší záznamy o této energii snad patří do indické provenience, označují ji jako kundaliní a kvůli obecnému porozumění ji znázorňují v různých formách. Ze všech metod, které jsou nám k otevření bran vyššího vědomí dostupné, je metoda probuzené kundaliní tou nejspolehlivější a vede praktikujícího k uskutečnění Boha v sobě.
K tomu, abyste dokázali vyvést kundalíní z dřímoty, byste si měli nejprve přát rozluštit záhadu její stimulace a pak si najít metodu, která na vás bude působit co nejúčinněji. Odkud se vlastně ono kýžené vzplanutí této nevšední energie bere?
V zásadě jsou dva způsoby, jak uvést žádoucí poměry v život. Prvním z nich je šaktipát, kdy člověk přímo obdrží energii předanou prostřednictvím gurua nebo realizované duše s probuzenou kundaliní. Druhým je jeho vlastní vytrvalost a trpělivé úsilí. I když se může šaktipát jevit jako jednodušší cesta a jistě by mnohé uvedl v pokušení, má i tato metoda svá úskalí a omezení. Problémem je najít pravého gurua. Lidé se mnohdy odevzdají do rukou nerealizovaného člověka, aby pak trávili nikoli nepodstatná a nikoli krátká období svého života docházením k nežádoucím výsledkům. Nefalšovaní guruové, v nichž Bůh zcela nahradil ego, jsou velice vzácní. Kromě toho je užitečné se pomocí sebekázně a introspekce na přijetí předané energie připravit. Kdykoli se již stanete pro předávanou energii úrodnou půdou, guru se v pravý čas zcela přirozeně dostaví. Ubezpečuje nás o tom i staré pořekadlo: „Je-li student připraven, Mistr se objeví“.
Jsou to nádherné prožitky, které můžu popsat z vlastní zkušenosti. U jednoho mého klienta se při léčení, odblokování, harmonizaci čaker za dva měsíce probudila kundaliní energie – začal psát nádherné básně přímo spatra, jak se lidově říká. Pro ukázku si dovoluji citovat se souhlasem autora:

Ona a on
Když Přemysl Král v českých zemích vlád,
Byl vskutku duchem i tělem ještě velmi mlád.
Byl chrabrý, moudrý, smělý, plný odvahy,
A vydobyl si pevné místo v srdci matky Evropy.

Otokar, řečený II., tak známe ho též,
An vstoupil na trůn v tok událostí řež,
By pozvednul úroveň statků svých,
A ženitbou spojil různé, co jedno je již.

Hnán touhou, vášní, odvahou,
A nespokojen svou první ženou Markétou.
Spojil svůj osud se ženou druhou,
Mladičkou princeznou uherskou – krásnou Kunhutou.

Spatřiv ji poprvé 25. října 1261,
Jak pravila častokrát nejedna vědma,
Zahořel vášní svou zralý již kralevic,
Na nic jiného nemyslel již dále víc.